Lukáš Dlouhý

Lukáš Dlouhý (*31. prosince 1979), manažer, pořadatel kulturních akcí

Narodil jsem se v Liberci, kde jsem žil do svých 10 let. Po revoluci se má rodina přestěhovala do Veselé u Semil. Od roku 2009 bydlím a působím v Semilech, kde jsem v témže roce založil, dnes již zaniklou, Galerii XY. Jsem členem a zakladatelem spolku KSSF z.s., který vznikl spojením dvou občanských sdružení, vzešlých z iniciativ lidí okolo Galerie XY.

Jsem vyučený cukrář, ale tomuto řemeslu se nevěnuji. Vždy jsem fandil výtvarnému umění a jsem hudební nadšenec. Proto jsem se před lety začal věnovat kulturnímu managementu a začal se pohybovat v neziskovém sektoru. Kulturní osvěta a podpora umění byly vždy mým cílem. Záleží mi na tom, jak město Semily působí navenek, proto se v rámci spolku snažíme navazovat nadregionální a přeshraniční spolupráce a oslovovat obyvatele celého regionu. Velmi rád bych semilské radnici pomohl na poli vnějších vztahů, kde v současnosti vnímám četné rezervy.

Navrhni úpravu