Zapojení veřejnosti a zlepšení jejího informování

 • jedině v případě dobré informovanosti obyvatel vzroste jejich zájem o dění na radnici

 • oslovovat studenty, aby se účastnili městských akcí, ptát se i studentů a veškeré mladé a mladší generace na jejich názor

 • využití místních klubů ohledně názorů seniorů, maminek na mateřské, handicapovaných, a dalších sociálních skupin napříč společností

 • veškeré investiční projekty chceme projednávat s veřejností s dostatečným předstihem - to znamená dát k dispozici k prostudování dostupnou dokumentaci

 • projednávání chystaných projektů i na on-line platformě, podklady předem on line. Možnost sdílet a konzultovat s odborníky právě on-line cestou…

 • vnímáme rozdíl mezi představením již rozběhlého projektu a veřejným projednáváním chystaného projektu - našim cílem je vést debatu s veřejností dřív, než bude projekt započat, či bude podaná žádost o dotaci na daný projekt

 • osvěta participativního rozpočtování (vytvoření webu s maximem informací ohledně participace i ostatních investic - stávající web obsahuje minimum informací)

 • co nejdostupnější proces participace pro všechny obyvatele (komunikační kampaň, setkávání s obyvateli, informace o úspěšnosti či průběhu realizace projektů, pravidelné vyhodnocování a zlepšování participace, využití nástrojů pro následnou kontrolu)

 • chceme obyvatelům naslouchat a zajistit jim adekvátní odpovědi na jejich otázky, a to ve spolupráci s odborníky v odvětvích, kterých se témata týkají

 • zavedeme pravidelná setkání s veřejností na téma: co jsou Semily a co mohou být? Proč a jak?

 • informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě a veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme

Navrhni úpravu