Využití potenciálu místních vzdělávacích institucí a spolků

  • jejich podpora a rozvoj

  • vzájemná spolupráce mezi školskými zařízeními ve městě

  • podpora spolupráce škol s ostatními příspěvkovými organizacemi, s neziskovým sektorem i s místními podnikateli

  • využití potenciálu několika středních škol v Semilech

  • kontrola hospodaření a fungování městských subjektů za podmínek pro všechny stejných

  • využívání externích lektorů pro vzdělávání v městských organizacích

  • podpora alternativního vzdělávání a volnočasových aktivit pro všechny generace

Navrhni úpravu