Volnočasová nabídka obyvatelům

  • podpora spolkové činnosti a komunit

  • zefektivnění financování kulturních a společenských akcí a grantování

  • zlepšení podmínek užívání prostor a vybavení příspěvkových organizací města (dostupné informace o těchto podmínkách a na všechny jeden metr)

  • budování odpočinkových zón i rozvíjení míst pro sportovní či kulturní vyžití ve veřejném prostoru

  • obnovení sportovního mobiliáře v Palackého sadech, včetně odpočinkových zón

  • podpora dostupných sportovních kroužků pro děti a mládež

Navrhni úpravu