Transparentní a rovné veřejné zakázky

  • veškeré veřejné zakázky, včetně těch malého rozsahu, budeme zadávat elektronicky

  • celou zadávací dokumentaci a další informace o zakázce zveřejníme s dostatečným předstihem na internetu

  • chceme oslovovat co nejvíce zájemců, abychom snížili cenu a zvýšili kvalitu

  • budeme zveřejňovat informace týkající se připravovaných investičních záměrů

  • požadavky na zakázku nastavíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících

  • soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky

  • ve smlouvách si pojistíme, že město nebude platit dodatečné náklady

Navrhni úpravu