Podpora a rozvoj turismu

  • revize turistických značení na území města a jednání o jejich změnách (současné značení je zastaralé a mnohdy vede turisty zuboženými částmi města, namísto vedení tras již zrevitalizovanými částmi

  • rozmístění informačních panelů u nádraží o turistických zajímavostech ve městě a jeho okolí, tipy na služby

  • rozmístění směrovek na strategická místa (zejména cesta k Riegrově stezce a na Kozákov)

  • rozvoj turistického informačního centra (spolupráce s infocentry v okolních městech, poskytování informací o širokém okolí - ne jen o Semilech, efektivní výměna informací, atd.)

  • na základě současných potřeb obyvatel i turistů reorganizovat městské informační centrum

  • prezentace města navenek (zlepšování vnějších vztahů a jejich budování, lepší propagace, atd.)

Navrhni úpravu