Podpora minimalizace odpadů, ekologie

 • obnovení komise pro životní prostředí

 • pravidelný svoz neskladného odpadu z domácností (nábytek, spotřebiče, atd.)

 • reforma odpadového hospodářství, která minimalizuje dopady zákazu skládkování po roce 2024

 • společné veřejné biopopelnice a nádoby na sběr tetrapaku a kovu

 • zefektivnění třídění odpadů na městských akcích (pořízení nádob pro třídění určených na akce, atd.)

 • informovat spolky a ostatní pořadatelské subjekty o možnostech nakládání s odpady (informovat o dotacích na minimalizaci odpadů, poskytnutí městského mobiliáře pro třídění, atd.)

 • kontrolovat co se děje s tříděným odpadem po jeho svozu

 • ekologická likvidace plevele (bez jedů)

 • zefektivnění fungování městské kompostárny

 • revize rozmístění odpadkových košů po městě a jejich doplnění na místa, kde výrazně chybí

 • ekologická radnice, městské objekty i firmy

Navrhni úpravu