Lepší využití veřejného prostoru a majetku

 • chceme do města vnést co nejvíce pohodlí za co nejméně prostředků a využít to, co již město má

 • preferujeme udržitelná řešení citlivá k přírodě, kterou v Semilech ještě máme

 • prosadíme zveřejnění přehledu veškerého městského majetku včetně popisu jeho využití

 • nebudeme tolerovat nevýhodné prodeje městského majetku a budeme preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů

 • o veškerých nákupech a prodejích městského majetku, či dalších investicích budeme obyvatele informovat s dostatečným předstihem

 • při rozvíjení města chceme vycházet z již hotových a zaplacených projektových dokumentací, nechceme vytváření řady nových dokumentací s každým novým zastupitelstvem

 • využití nevyužívaných ploch, či městských pozemků zatížených stavební uzávěrou pro krátkodobé, finančně nenáročné projekty (např. mobilní komunitní zahrada, dočasný pump track, rozšíření skate parku, demontovatelný mobiliář pro sportovní vyžití, nové plochy pro sprejery, atd.)

 • chceme se zaměřit na zpřístupnění břehů Jizery lidem a návštěvníkům Semil, koupání v řece, možnost se brodit v Chuchelském potoce vedle bývalého koupaliště

 • budování klidových zón a péče o ty stávající

 • péče o městské parky, zeleň a jejich obnovu

 • budování vodních prvků a péče o ty stávající

 • lepší spolupráce s Povodím Labe kvůli využití břehů Jizery pro trávení volného času

Navrhni úpravu