Lepší vybavenost městské policie

  • vybavení první pomoci (defibrilátor, apod.)

  • hrazené očkování

  • vzdělávání a školení jednotlivců v rámci zajištění odbornosti v oblastech prevence kriminality, bezpečnosti, odchytu zvířat, psychologie, apod. a spolupráce s odborníky ve vyjmenovaných odvětvích

Navrhni úpravu