Kontrola a fungování městských firem

  • Stop politickým trafikám. Funkce v městských firmách budeme obsazovat transparentním způsobem, funkcionáři budou muset prokazovat, že odvádějí reálnou práci.

  • vedení firem bude hodnoceno a odměňováno podle schopnosti naplňovat předem stanovené cíle.

  • Ztransparentníme městské firmy.  Zajistíme, aby aktivně zveřejňovaly všechny důležité informace, které nespadají pod obchodní tajemství. Už se nebudou účelově vyhýbat zveřejňování smluv.

  • veškeré informace o podmínkách, cenách atd. zveřejněné na internetu, včetně formulářů (např. nahlašování havárií a závad v městských bytech, apod.)

  • vstřícnější přístup k obyvatelům města a na všechny stejný metr

Navrhni úpravu