Piráti podporují příměstské tábory v Libereckém kraji

Piráti podporují příměstské tábory v Libereckém kraji

Participativní rozpočtování je jedním z nástrojů, které se snaží Piráti prosazovat při hospodaření měst s veřejnými prostředky. Uvnitř strany již toto rozdělování financí funguje. Do posledního kola se přihlásilo i několik projektů z Libereckého kraje a vedle příspěvku na letní kulturní akce získali podporu také Pirátské příměstské tábory. Na tři turnusy vyčlenila strana 10.350 Kč.

Snad každý rodič to zná. Děti mají volno, ale ještě nejsou tak samostatné, aby se o sebe postarali po dobu, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Málokdo si může dovolit dlouhou dovolenou a mnoho rodičů má těžkou hlavu z toho, jak, kde a s kým by mohli jejich děti trávit volné prázdninové dny. Účelem Pirátských příměstských táborů tedy je, nabídnout těmto rodičům další možnost, kam mohou své děti umístit a vědět, že je o ně dobře postaráno.

A my za sebou máme první příměstský tábor, který se konal od 13. do 20. července. Zázemím nám byla Zelená roubenka v Jílovecké ulici v Semilech. Tento prostor běžně slouží spolku Semínko Země z.s. ke konání dětských klubů různých zaměření. Environmentální výchova, blátivá kuchyně, biodiverzitní zahrada, klub Kořínek fungující na konceptu lesní školky a mnoho dalšího můžete potkat v tomto odlehlém koutku Semil.

Hrát si na piráty děti opravdu baví. A tak od prvního dne vyráběly vlajky, lodičky, zdobily si bambitky a šavle (kterých je plný les) a stavěly koráby ve větvoví keřů. Nechybělo ani kormidlo. Každý den se vyráželo na výlet po přilehlém okolí Semil, kde čekalo další pirátské dobrodružství. U Riegrovy stezky byla plackovačka, tedy si každý vyrobil odznak s hodností a na Bělišti v Železném Brodě zase potok, rybičky, lodičky a hlavně poklad ve formě všudypřítomných kousků barevných sklíček. Celý týden vyvrcholil v semilském parku Ostrov, kde byla pro děti přichystaná pirátská stezka na jejímž konci čekal opravdový poklad. Jeden talentovaný tatínek vzal kytaru a hrál námořnické i pirátské písničky. S melounem, obloženými chleby a domácí limčou z přilehlého bistra jsme si udělali malou oslavičku na závěr.

Další dva příměstské tábory proběhnou v závěru srpna, oba cestovatelské. Jeden bude mít zázemí opět v semilské Zelené roubence, ale počítá se s výlety do Českého ráje. Druhý bude probíhat na liberecku. Výlety, hry, tvoření, a v neposlední řadě i vzdělávání si užije každý účastník, velký i malý.

Informace k táboru na Semilsku Vám poskytne Kateřina Jínová (katerina.jinova@pirati.cz) a na Liberecku Václav Židek (vaclav.zidek@pirati.cz).

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu